ഓണം 2019 – വമ്പിച്ച ഓണാഘോഷവും ഓണസദ്യയും!

ഓണം 2019 – വമ്പിച്ച ഓണാഘോഷവും ഓണസദ്യയും!

മോൺട്രിയൽ മല­യാ­ളി­ക­ളുടെ സാമൂ­ഹി­ക­-­സാം­സ്കാ­രിക സംഘ­ട­ന­യായ QMA (കുബെക് മ­ല­യാളി അസോ­സി­യേ­ഷന്‍) യുടെ 2019 ­-ലെ ഓണാ­ഘോ­ഷവും ഓണസദ്യയും സെപ്റ്റം­ബര്‍ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഞായറാഴ്ച ആഘോ­ഷി­ക്കു­ന്നു. അഡ്രസ്: Notre Dame College. 3791, Chemin Queen Mary, Montreal, QC, H3V 1A8. വിഭ­വ­സ­മൃ­ദ്ധ­മായ ഓണ­സ­ദ്യ­കൊ­ണ്ടും, വൈവി­ധ്യ­മാര്‍ന്ന കലാ­പ്ര­ക­ട­ന­ങ്ങള്‍കൊണ്ടും ധന്യ­മാ­ക്ക­പ്പെ­ടുന്ന ആഘോ­ഷ­പ­രി­പാ­ടി­ക­ളില്‍ പങ്കെടുക്കുവാൻ ജാതി മത ഭേദമന്യേ കുബെക്കിലെ എല്ലാ മലയാളികളെയും QMA സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴി ലഭ്യമാണ്. ടിക്കറ്റ്Read more about ഓണം 2019 – വമ്പിച്ച ഓണാഘോഷവും ഓണസദ്യയും![…]